İktisat - Ekonomi kategorisinde tarafından

Enflasyonun Mart 2022'de aylık %5.46, yıllık %61.14 olduğuna inanıyor musunuz?

Cevabınız

Görüntülenecek adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
İstenmeyen Reklam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

5 Cevaplar

tarafından
Tarihte olmadığı kadar çok başkan değişti kısa bir sürede.. Son bir yılda üç başkan değişti... Bu bir şeyler düşündürüyor.

Geliri enflasyona göre ayarlananlar haklarını nerede arayabilir? Enflasyona endeksli borç verenler mahkemeye başvursa ne çıkabilir?

Resmî belgede sahtecilik suçu 5237 sayılı TCK’nın 204. maddesinde;

“(1) Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu suç, maddenin birinci fıkrasında seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmış olup resmî belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmî belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte resmî belgenin kullanılması durumunda suç oluşacaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında, resmî belgede sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi ayrı bir suç olarak tanımlanarak daha ağır bir yaptırıma bağlanmış, maddenin üçüncü fıkrasında ise suçun konusunu oluşturan resmî belgenin, kanunun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan bir belge niteliğinde olması hâlinde cezanın yarı oranında artırılması gerektiği belirtilmiştir.

Sahtecilik suçlarının hukuki konusu kamunun güveni olup belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, tamamen veya kısmen değiştirilmesi ya da gerçek bir belgeye eklemeler yapılması eylemlerinin kamu güvenini sarstığı kabul edilerek yaptırıma bağlanmıştır.

Resmî belgenin sahte olarak düzenlenmesi ya da gerçek bir resmî belgenin değiştirilmesi eyleminin sahtecilik suçunu oluşturabilmesi için, düzenlenen ya da değiştirilen belgenin gerçek bir belge olduğu konusunda kişiyi yanıltıcı nitelikte olması gerekir. Aldatıcılık özelliği suçun temel unsuru olup özel bir incelemeye tabi tutulmadıkça gerçek olmadığı anlaşılamayan belge, sahte belge olarak kabul edilmelidir. Sahteciliğin kişileri aldatacak nitelikte olup olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde saptanmalıdır. Sahte belgenin ilk bakışta dikkati çekmeyecek biçimde düzenlenip belirli bir kişiyi değil birçok kişiyi aldatabilecek nitelikte olması ve aldatma gücünün objektif olarak saptanması gerekir. Bu nedenle örneğin, memurların bilgisizliği ve ihmalleri nedeniyle kandırıcılık yeteneği olmayan belge üzerinde işlem yapmaları belgeye hukuki geçerlilik kazandırmaz. Daha önceden var olan subjektif bir bilgi, belge üzerinde var olan aldatma yeteneğini ortadan kaldırıcı etkiye sahip değildir.
tarafından
Enflasyon ve kur artışının birbirine yakın olması beklenir. Başlama yerine göre hesap değişebilir.

31 Mart 2022 - 31 Mart 2021 arası Merkezin dolar fiyatı artışı: 14.6371TL-8.3258TL =6.3113TL yani yaklaşık %75.8. Oysa açıklanan TÜFE %61.14. Yani TÜFE'ye inanırsan dolar fazla bile arttı.

Eğer ENAG'a inanırsan TÜFE %142.63. Bu durumda biriken baskının ortadan kalkabilmesi çok ciddi seviyede aylık negatif enflasyon rakamları ile mümkün ki ihtimali çok düşük.

Her ne kadar başka hiçbir sorumlu kimse ve kurum yapmasa da istatistik kurumlarının görevi enflasyonla mücadele değil onu doğru şekilde ölçmektir. Bu olmayınca bütün fiyatların içine ayrıca güvensizlik risk primi de girer ki enflasyonu daha da arttırır.
tarafından
Amerikalı, Avrupalı ve hatta bütün dünyadan kara cahiller artan enflasyona karşı parasal sıkılaştırma yapıyorlar. Halbuki onlarda da başta gerçek bir ekonomist olsaydı bizim gibi yapar, %19 enflasyonu %70’e düşürürlerdi.

2021 Eylül sonunda TÜFE aylık %1,25 yıllık %19,58 artınca ne denmişti? 4 Ağustos 2021 de dolar 8.43TL ve TCMB faizi %19 iken "Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok"

Yazanlar dışında kimse tarafından okunup dikkate alındığı tartışmalı olan ve gayet ciddiyetle hazırlanmış 2021 – 2023 dönemi Orta Vadeli Mali Planına göre TÜFE Yılsonu 2021’de %8,0 2022’de %6,0 2023’te %4,9 olacaktı.

2021’de hedefin 4 katını aşarak %36.08 oldu. Nisan 2022 sonunda dolar 14.81TL iken aylık %7.25 yıllık %69,97 oldu. Halen 2022 hedefinin sadece 11 kat üzerindeyiz. Bu yapıldı da işsizlik mi çözüldü? Enflasyon, işsizlik, borçlanma maliyeti ve büyümeyi birlikte puanlayan sefalet endeksinin 2021 hesaplarına göre 156 ülke içinde 13. durumda iken pek muhtemeldir ki altıncılığa ulaşılmıştır. Bizden beter olanlar sadece çökmüş ve savaş yaşamış ülkeler. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete…

Not: Bir mucize zinciri olsa, kur hiç artmasa, savaşlar olmasa ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanmasaydı bile, makroekonomik istikrarın yine de başlandığı yere göre daha berbat seviyeye geleceği iktisadın ilk dersinden geçer not alabilmiş herkesin bekleyeceği bir durumdu.

https://www.dunya.com/ekonomi/erdogan-agustos-ile-birlikte-enflasyonda-dususu-gorecegiz-haberi-629782

https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/10/2021-2023-Donemi-Orta_Vadeli-Mali-Plan.pdf

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Enflasyon+Verileri/Tuketici+Fiyatlari

https://www.nationalreview.com/2022/03/hankes-2021-misery-index-whos-miserable-and-whos-happy/

HAMI = [Unemployment (%) + Inflation (%) + Bank‐Lending Rate (%)] − Real GDP Growth (%)
tarafından
Nisan'da açıklanan aylık %7,25, yıllık %69,97 rakamları enflasyona endeksli yatırım aracı için fazla geldi.

"Enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş, sağlık gerekçesi öne sürülerek görevden alındı. Görevden alınan Baş'ın sağlıkla ilgili hiçbir sorunu olmadığı, ancak son dönemde artan baskılardan ciddi rahatsızlık duyduğu öğrenildi. TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı fiyat verilerinin yarıya yakınını internet üzerinden ve barkod okuma yoluyla elde etmeyi planladığını bildiren kaynaklar, yeni daire başkanıyla bu çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti."

Enflasyonla mücadelede bu çalışma hemen verimli oldu:

TÜİK verilerine göre, YD-ÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,83 artış gerçekleşti. Yurt dışı üretici fiyatları martta yıllık yüzde 105,82, aylık yüzde 7,29 artmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/enflasyonu-hesaplayan-baskani-gorevden-aldilar-7145688/

https://www.sozcu.com.tr/2022/ekonomi/yurt-disi-uretici-enflasyonu-yillik-yuzde-9711-oldu-7145990/

2016 ‘dan bu yana TÜİK'te 5 başkan değişti

1 – Mehmet Aktaş (Vekil) Şubat 2016-Nisan 2019

2 – Yinal Yağan (Vekil) Nisan 2019-Mayıs 2020

3 – M. Cahit Şirin (Vekil) Mayıs 2020-Şubat 2021

4 – S. Erdal Dinçer Mart 2021-Ocak 2022

5 – Erhan Çetinkaya Ocak 2022-Görevde
tarafından
Bence Nebati'yi şikayet etmek gerekir: Demiş ki:

"Şimdiki hedefimiz, enflasyonun ana sebeplerinden biri olan beklentileri düzeltmektir. Enflasyon ataletini ve beklentilerini el ele vererek, birlikte adımlar atarak, elimizi taşın altına koyarak halledeceğiz.” dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/bakan-nebati-simdiki-hedefimiz-enflasyonun-ana-sebeplerinden-biri-olan-beklentileri-duzeltmektir/2590258

Yoksa "faiz sebep, enflasyon netice" şeklinde beşinci kelimesi olmayan dört başı mamur teoriye karşı mı geliyor? Enflasyonun faiz dışında bir sebebi olduğunu iddia etmeye cüret etmiş.

Faydalı bir iş yapmak isterse, faizler %19'dan %14'e indirilerek bütün problemlerin çözüldüğü bir durumda enflasyonu arttıracak şekilde davranan Çaykur'a %43.7'lik zammın hesabını sorabilir.

20 Haziran  2022 Ek Bilgi: İstatistik Kurumunun enflasyon rakamları ile mücadelesi devam ediyor. Mayıs ayında çay fiyatları bir önceki aya göre sadece %10.88 artmış. Çaykur'un %43,7 özel sektörün çaya %25-30 zam yaparken bu rakamı elde edebilmek kolay olmasa gerek... Kurumca taze süt fiyatlarının %11.58 arttığı rapor edilmiş. Oysa Et Süt Kurumu 5,70 TL/Litre olan süt fiyatını ESK 15 Mayıs 2022'den geçerli olmak 7,50 TL/Litre ye yükseltmiş, yani %31,58 zam yapmıştı.

Ücreti %2,98'e göre arttırılacak fakirin gıdasını çalanların ahrette ödeyecekleri kul hakkına itikadı olmayabilir. Ama devran döndüğünde mahkeme önünde verilecek hesaba hazırlanmaları ve temiz iç çamaşırına yatırım yapmaları faydalı olur.
Hoş geldiniz, Kolaylezzet SoruCevap sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir platform sağlar.
...