İktisat - Ekonomi kategorisinde tarafından
Ayıp duygusu ve ahlak hassasiyetine sahip bir tane olsun vekil varsa hergün söz alıp bağıra çağıra bu durumu hiç usanmadan bıkmadan yüzlerine vurmasına gerekmez mi? Dul maaşı 7 bin 300 lira iken 268 bin lira alanların utanma duyguları var mı? Yazık değil mi? Günah değil mi? Gerçekten utanır insan... insansa...

Cevabınız

Görüntülenecek adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.

4 Cevaplar

tarafından
Burada, maaşı belirleyen enflasyonu ilan edenler ve bu ilan edenleri atayanların durumu kritik...
6-7 bin lira aylık alanların gıda harcamasının gelirinin dörtte biri olduğuna göre (gıdanın harcamalardaki ağırlığı %25'miş - bir ayda 1500-2000 lira gıda harcaması yaparak yaşayabilen insanların var olabildiği esasıyla) adresi belirsiz marketlerden alınan fiyatlarla hesapla... Onlarca yıldan beri açıklanan madde fiyatlarının çok sırıtması dolayısıyla açıklanmaktan vazgeçtiğini açıkla...

On milyonlarca kişinin milyarlarca bedduasından biri tutacak olsa...

Tamam, Allah'tan korkacak bir adam değilsin, kendini düşünmediğin, ahretini de umursamadığın zaten belli...

Peki eşin, çocukların ve sevdiklerine o beddualardan biri çarparsa ne yapacaksın...
tarafından

Kamu ihalelerinde yarışma ile yapılması gerekirken, olağanüstü durumlar için istisna olan 21-b pazarlıkla anlaşma usulünün hemen bütün devlet işlerinde uygulanmasına ahlaksızlık dememişse...

Emekli, kendisine verilecek kaynakların bu şekilde yağmalandığı için aç kaldığını anlamalı... "O ihalelerden, devlet işlerinden banane, benim tecvidli Kuran okuyan yöneticim var." derse o emekli, dul maaşı fazladır bile... Hele de İsra suresi 16. ayetin bir ölçüde gerçekleşmesine sahit olduktan sonra...."Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine (iyiye yönlendirici) emirler veririz; onlar ise orada günah işlemeye devam ederler, sonuçta o ülke helâke müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz."

Son 20 yılda ekonomi %150 büyümemişken, kamu çalışan sayısının %150 artmasına kimse itiraz etmediyse...

İkinci dünya savaşında bile kullanılmamış merkez bankası yedek akçeleri harcanırken, olay Patagonya'da geçiyormuşcasına herkes izlemişse....

Kamu kaynaklarının çarçur edildiği, israfın ve yolsuzluğun coştuğu, basiretsiz ve kabiliyetsiz kuklaların makam mevki sahibi olduğu dünya ülkelerinde iflasın saklanabilmesi ancak hipnozlarla mümkündür. Bütçe harcamaları diğer devlet kurumlarının gider ve borçları altına saklanırken, olmayan madenlerin hasılası halka bedavaya dağıtılırken, maaşlara esas enflasyonu açıklayan kurum boş durabilir miydi?

İşçi emeklisi "memurlara var da bize niye yok" demesin. Senin tehdit gücün mü var?

Bir insanın geçinebilmesi için gereken asgari paranın ancak yarısını emekliye verecek vicdansızlıklara rıza göstermeye, bu durumu normal kabul etmeye devam ederse daha da beter olması revadır.

Daha iyisi neden olamazdı? Üç basamaklı bir maaş zammı yapılmadığı takdirde meydanları dolduracak emekliler, sendikalar ve muhalefet partileri olmadığı için...

Parmak kaldırma makinesi vekillerin maaşını makamını seçimlerde vatandaş sağlamıyor. Kimse seçtiği vekili tanımıyor, herkes parti liderine oy veriyor. O vekilliğin değil liderin robotu olmanın rayicidir. Eğer ki her türlü basiretsizlik, israf, yolsuzluk, yağma ve kitabına uydurma ile yok edilen devletin her kuruşunun hesabını, kendisine ve sevdiklerinin canına kasteden bir saldıraganla nasıl mücadele edeceklerse öyle canhıraş bir meydan savaşına girmişcesine sorabilirlerse 268 bin değil 10 kat daha fazla maaş alsalar yine de helal olsun derdim.

Bölüşüm şoku ile çok büyük kısım insanların açlığa sürüklendiği, iktisadi krizin yaşandığı 2023'te son tüketim malları ithalatının %60 artması ile kaymak tabakanın coştukca coştuğu anlaşılıyor.

tarafından

Türkiye yüzyılında karnının tok olmasını mı bekliyorsun?

Hangi ülkede?

Kara parada gri listedeki bir ülkede...

https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html

Yolsuzlukları önleyen şeffaflık bakımından 180 ülke içinde 101. olan ülkede...

https://www.transparency.org/en/cpi/2022

Dünya adalet Projesi 2023 Hukukun Üstünlüğü alanında 142 ülke arasında 117. sıradaki ülkede

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global/2023

https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global

Ekonomik özgürlükler sıralamasında 176 ülke arasında 104. ülkede

https://www.heritage.org/index/ranking

Ekonomik Özgürlük Endeksi, 1995 yılında The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal tarafından dünya uluslarındaki ekonomik özgürlük derecesini ölçmek için oluşturulan yıllık bir endeks ve sıralamadır.

Yıllık enflasyon rakamında ağır makyajlı rakamlarla bile 186 ülke içinde 182. sıradaki ülkede

https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=world

Basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 2022de 149. luktan 2023'te 165.liğe düşen bir ülkede...

https://rsf.org/en/index

Basın Özgürlüğü Endeksi, 180 ülkede basın özgürlüğünün durumunu değerlendirmek için Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yıllık olarak hazırlanıp yayınlanan bir endekstir.

Dünyadan en pahalıya borçlanabilenler grubundaki ülkede

https://tr.investing.com/rates-bonds/world-cds

Kredi derecelemede en kötü gruplarda istikrarlı bir yer edinmiş ülkede

https://www.spglobal.com/ratings/en/

https://www.fitchratings.com/

https://www.moodys.com/

2001 krizinde en kötü durumda -10,9 milyar dolar olan swaplar düşülmüş MB net döviz rezervinin -77,7 milyar dolardan -45,5 milyar dolara iyileşmesini kutlanacak bir şeymiş gibi anlatanların ülkesi...

Konut fiyatlarında OECD'nin en pahalı ülkesi...

https://data.oecd.org/price/housing-prices.htm#indicator-chart

Fiyat seviyesi endekslerine göre en kötüsü

https://data.oecd.org/price/price-level-indices.htm#indicator-chart

Dünya hapishane nüfusu oranında 223 ülke içinde 13. ülke:

https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All

Avrupa İnsan hakları Mahkemesinde en çok dava dosyası olan ülke:

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/stats_analysis_2022_eng

https://tr.euronews.com/2024/01/25/aihm-2023-yili-istatistiklerini-acikladi-bekleyen-davalarin-yuzde-34u-turkiyeden

Dünya mutluluk endeksinde 137 ülke içinde 106. ülke

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Happiness_Report

https://worldhappiness.report/ed/2023/world-happiness-trust-and-social-connections-in-times-of-crisis/#ranking-of-happiness-2020-2022

Çökmüş bir eğitimle okuduğunu anlayamayan öğrenciler,

PISA testi sonuçları: Türkiye matematik, fen ve okumada OECD ortalamasının altında

https://www.bbc.com/turkce/articles/cw42mvl2dw4o

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_%C3%96%C4%9Frenci_De%C4%9Ferlendirme_Program%C4%B1

Çevresel performans endeksinde 180 ülke içinde 172. sırada bir ülke 

https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi

Yale Üniversitesi girişimiyle hazırlanan Çevre Performansı Endeksi (EPI), 180 ülkenin çevre politikaları ve  uygulamaları konusundaki başarısını değerlendiriyor.

Kamu sosyal harcamalarının milli gelire oranında OECD ülkeleri içinde sondan 2. ülke

https://www.oecd.org/social/expenditure.htm

Modern kölelik endeksi (zorla çalıştırma, borç esareti, zorla evlendirme, insan kaçakçılığı, kölelik benzeri uygulamalar) bakımıından ilk beş içindeki ülke:

https://www.walkfree.org/global-slavery-index/map/

Akademik Özgürlük Endeksi 2023 raporuna göre 179 ülke arasında 166’ncı sıradaki ülke

https://tr.euronews.com/2023/12/26/turkiye-akademik-ozgurluk-endeksinde-kuzey-kore-ile-ayni-lige-dustu-179-ulke-arasinda-166-

https://www.v-dem.net/our-work/research-programs/academic-freedom/

Türkiye kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncu.... Türkiye’de 100 bin kişiye 218 doktor düşüyor. Zirvede ise 629 doktor ile Yunanistan var.

https://tr.euronews.com/2023/09/24/turkiye-kisi-basina-dusen-doktor-sayisinda-avrupada-sonuncu

Doktor sayısında OECD ülkeleri içinde sondan dördüncü...

https://data.oecd.org/healthres/doctors.htm#indicator-chart

Sigara içmede OECD üçüncüsü..

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1ff286c9-en/index.html?itemId=/content/component/1ff286c9-en#

Hemşire sayısında sondan dördüncü...

https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm

Sağlık harcamalarında sonlarda...

https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm#indicator-chart

Bebek ölümlerinde en kötüler arasında...

https://data.oecd.org/healthstat/infant-mortality-rates.htm

Düşman ülkeleri işgal etseler bütün bunları yapabilir miydi?

Hayattta kalma dışında ideali kalmamış kitlelerin kurumların  (merkez bankası, anayasa mahkemesi, yargıgay, sayıştay, istatistik  kurumu, devlet bankaları) çöküşüyle, bu enkaz tablosu, bu devasa yıkımla ilgilenmesi mümkün mü?

tarafından
Ayrıca

1) Sendika yöneticileri aynaya bakabiliyor mu? Sendikayı kapatmayı düşünmüyorlar mı?

2) Muhalefet partilerinin yöneticileri aynaya bakabiliyor mu? Partilerini kapatmayı düşünmüyorlar mı?

3) Emeklilik dernek, parti ve kuruluşlarının yöneticileri aynaya bakabiliyor mu? Kuruluşlarını kapatmayı düşünüyorlar mı?

Toplum sado-mazoşizmi üstün değer olarak görmeye başladıysa iktidar elbette bu talebi karşılamalı ki o durumda bile...

Ey çuvallar, çıkın ve ücretlerin azaltılmasını, vergilerin artırılmasını talep edin...

Bir şey yapın! Niye varsınız? Yokolun, defolun!

Tiyatro sahnesini zenginleştiren bu figüranların dekor güzelliği sağlarken sistemi meşrulaştırma dışında bir görevleri var mı?
...